Wat is een EPC attest?

Een EPC keuring is een controle van je woning om de energiezuinigheid te bepalen. Daarbij houdt een expert rekening met je verwarmingsinstallatie, de isolatie van je woning, de eventuele productie van groene energie… Na de keuring krijg je een rapport met het Energieprestatiecertificaat, ook EPC attest genoemd. Daarin vind je de energiescore van je woning en adviezen om energie te besparen. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning. Potentiële kopers en huurders kunnen dankzij deze score de verwachte energiekosten voor de woning inschatten.

Wanneer is een EPC keuring verplicht? 

Een EPC controle is verplicht bij nieuwbouwwoningen en bij verkoop en verhuur van ‘een autonome wooneenheid’. Jouw woning is autonoom als alle onderstaande elementen aanwezig zijn:

Leefruimte

Sanitaire ruimte

Wasgelegenheid

Eigen keuken of kitchenette

Afzonderlijke afsluitbare toegang

vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte

Bevat jouw woning de bovenstaande elementen en wil je ze verhuren of verkopen? Dan is een EPC keuring verplicht. Bevat een kamer geen eigen douche, toilet of keuken? Dan moet enkel de eigenaar van het volledige gebouw een EPC controle laten uitvoeren en over een geldig EPC attest beschikken.

Geldigheid EPC certificaat

Het EPC attest mag bij verkoop niet dateren van voor 2019 en is na 10 jaar niet meer geldig. Je herkent de recente certificaten aan het EPC-label (A+ tot F). Verhuur je de woning? Dan mag je ook bestaande EPC certificaten van voor 2019 blijven gebruiken hou er echter wel rekening mee dat de geldigheid ook hier maximaal 10 jaar bedraagt.  

Onze werkwijze

Hoe gaat een keuring precies in z’n werk? Hieronder lijsten we graag de verschillende stappen voor je op. De energiedeskundige komt bij jou langs en brengt de energiescore van je woning in kaart. Daarvoor verzamelt hij allerlei gegevens van het pand  zoals de afmetingen van ramen en deuren, het volume van het gebouw, de opbouw van muren de vloeren en het dak. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de werking van je verwarmingsinstallatie en de manieren waarop je hernieuwbare energie opwekt indien van toepassing. Indien er bewijsstukken zijn die aantonen welke inspanningen er zijn geleverd om het pand energiezuiniger te maken dien je deze ook te overhandigen aan de deskundige. De deskundige neemt deze  bewijsstukken op in een checklist. Na de keuring noteert de EPC verslaggever al de verzamelde informatie in een officiële database van de overheid en berekent het energieverbruik. Hoe lager het getal op het energieprestatiecertificaat, hoe energiezuiniger je woning is. de energiedeskundige het energieprestatiecertificaat stelt het certificaat op en stuurt dit naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA voegt dan aanbevelingen toe om de EPC score eventueel te verbeteren en stuurt het EPC certificaat terug naar de energiedeskundige. Ten slotte ontvang je een rapport met daarin de energiescore van je woning, alsook eventuele aanbevelingen om deze te verbeteren gebundeld. Dit is het EPC certificaat.  

Gecombineerde inspectie:

Wens je Zowel een EPC als een asbestattest te ontvangen? We kunnen ervoor zorgen dat deze inspecties op hetzelfde moment worden uitgevoerd door de deskundige. Geef dit zeker mee tijdens het indienen van jouw aanvraag. Dan kunnen we hier zeker rekening mee houden.

Een vraag? We helpen je graag verder!

Vraag vrijblijvend advies aan één van onze experten.