Sloopopvolgingsplan: verplicht voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken

Heb je de afbraak of renovatie van een gebouw op je planning staan? Dan heb je een sloopopvolgingsplan (SOP) nodig. 

 

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 over de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

 • infrastructuurwerken groter dan 250 m³
 • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
 • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³

De voordelen van een sloopopvolgingsplan

Bij een sloopopvolgingsplan worden alle afvalstromen die vrijkomen tijdens de werken nauwkeurig geïdentificeerd. Zo krijg je in de destructieve asbestinventaris een overzicht van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen op de werf.


Enerzijds geeft het de aannemer meer zekerheid over het verloop van de werken. Anderzijds wordt er ingezet op een circulaire economie: alles wordt correct gesorteerd en gerecycleerd onder de noemer ‘laagmilieurisicoprofiel’. Die LMRP-afvalstoffen zijn ook goed voor je portemonnee, omdat ze veel goedkoper zijn om af te voeren en te verwerken.

Een sloopopvolgingsplan bij A2 Advies

Een betrouwbare partner bij de opmaak van je sloopopvolgingsplan is superbelangrijk, want jij wil toch ook dat alles veilig en vlot verloopt? Bij A2 Advies reken je op:

Tracimat-erkende deskundigen

Momenteel is dit de enige erkende sloopbeheerorganisatie. Door de registratie bij Tracimat geniet de bouwheer van een volledige administratieve ontzorging.

Tracimat als kwaliteitsgarantie van het sloopopvolgingsplan

Indien jouw sloopopvolgingsplan wordt opgesteld conform de eisen gesteld door Tracimat ben je zeker van de meest hoogwaardige vorm van slopen.

Veiligheid als prioriteit

We brengen alle asbesthoudende toepassingen in kaart, met de veiligheid van onze klanten en medewerkers als absolute prioriteit.

Netwerk aan deskundigen

Bij A2 Advies werken we met gecertificeerde deskundigen uit heel Vlaanderen. Hierdoor kunnen we snel reageren op nieuwe aanvragen en projecten.

Grondige kennis van zaken

A2 Advies heeft de vakkennis en in-field expertise om diverse asbesthoudende materialen in verschillende types gebouwen op te lijsten. Reken op een persoonlijke aanpak en een werkwijze op maat van je situatie.

Eén aanspreekpunt

Onze experten staan je project bij van a tot z. Je krijgt één vaste contactpersoon die je begeleidt van start tot finish.

Hoe ziet een sloopopvolgingsplan eruit?

Een sloopopvolgingsplan is een inventaris waarin alle afvalstoffen worden beschreven die zullen vrijkomen tijdens de sloop of ontmanteling  De inventaris van de materialen geeft een overzicht van de gevaarlijke en de niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opsplitsing in bovenbouw, onderbouw en buitenverhardingen.

Voor elke afvalstroom vermeldt het plan

 • de benaming;
 • de EURAL-code;
 • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton);
 • de locatie van de afvalstof in het gebouw.

In het sloopopvolgingsplan staan ook voor elke afvalstroom specifieke aanbevelingen en adviezen over selectieve sloopvoorwaarden.

Zo gaan onze asbestdeskundigen te werk: 5 stappen

Kiest u voor de expertise van A2 Advies? Dan leveren we jouw sloopopvolgingsplan aan in 5 duidelijke stappen:

 1. Na je aanvraag ontvang je een transparante offerte op maat. Nadien zijn er geen verrassingen of onvoorziene kosten. Alles staat duidelijk opgelijst. Kunnen we op basis van de aangeleverde documenten geen duidelijke inschatting maken van de werken? Dan komen we graag ter plaatse om het project nader te bekijken.
 2. Ga je akkoord met deze offerte? Dan bezoekt één van onze experts de werf en verricht het nodige opsporings- en inventarisatiewerk. Hier hanteren we een destructieve aanpak. Beschadigingen maken dus deel uit van het proces.
 3. De asbestinventaris is een onderdeel van het sloopopvolgingsplan. Indien er toepassingen aanwezig zijn die asbestverdacht zijn, dienen deze te worden bemonsterd. De afgenomen asbestverdachte materiaalmonsters worden nadien naar een labo verstuurd en verder geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest.
 4. Zodra we de resultaten van het labo ontvangen, bezorgen we je een volledige inventaris waar je meteen mee aan de slag kunt.
 5. Graag een volledige ontzorging? We kunnen het rapport ook voor u indienen bij de beheerorganisatie.

Een vraag? We helpen je graag verder!

Weet je niet zeker of je een destructieve asbestinventaris nodig hebt? Of heb je een bijkomende vraag hierover? Onze asbestdeskundigen geven je graag vrijblijvend advies.