Onze werkwijze

Veilig, snel en zonder zorgen

Na een uitgebreide inspectie voeren we een doorgedreven analyse uit. Het resultaat? Een helder en gebruiksklaar attest waar u meteen mee aan de slag kunt. Hebt u een sloopopvolgingsplan nodig? Reken ook dan op een duidelijk overzicht van de afvalstromen die vrijkomen bij de afbraak of renovatie van uw gebouw.

Asbestinventaris: Zo gaan we te werk

A2Advies onderzoekt alle ruimtes, sites, constructies of objecten op asbest. De materiaalmonsters laten we onderzoeken in een erkend labo: zo zijn we 100% zeker of het materiaal al dan niet asbesthoudend is. Op basis van een grondige analyse ontvangt u een allesomvattend asbestattest dat geldig is bij de verkoop van uw woning.

Na de asbestinventaris ontvangt u van ons een rapport. Met daarin:

 • Foto’s
 • Hoeveelheden
 • Analyserapport van de monsternames
 • Beheersmaatregelen
 • Opmerkingen en adviezen over de aangetroffen asbesttoepassingen

Wanneer is een asbestinventaris verplicht?

 • Voor elke werkgever bij normaal gebruik
 • Voor elke werkgever én houder van een stedenbouwkundige vergunning bij geplande werken
 • Voor elke verkoper bij de verkoop van een woning of gebouw dat dateert van voor 2001.

A2Advies zoekt alle-ruimtes, constructies of objecten op asbest. En maakt voor u een asbestinventaris. We laten stalen onderzoeken in een erkend labo. Zo zijn we 100% zeker dat er asbest aanwezig is.

2023-04-28 - A2Advies - Websteak - web-25

Sloopopvolgingsplan: Zo gaan we te werk

A2Advies stelt een conform en overzichtelijk sloopopvolgingsplan op. Dit plan is verplicht voor bepaalde sloop- en renovatiewerken. We kunnen het rapport ook voor u indienen bij de beheerorganisatie voor een complete ontzorging. Zo wordt het puin afgevoerd onder de noemer laagmilieurisicoprofiel.

Waarvoor is een sloopopvolgingsplan nodig?

Afbraak of renovatie van gebouwen met een niet residentieel karakter? Dan maken we een sloopopvolgingsplan op.

 

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 22/12/2017 over de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

 

 • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
 • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
 • infrastructuurwerken groter dan 250 m³

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning en maakt deel uit van:

 • de prijsvraag
 • de contractuele documenten
 • de aanbestedingsdocumenten
 • het vergunningsaanvraagdossier

Asbestinventaris nodig?

Vraag vrijblijvend advies aan één van onze experten.