Asbest is een gevaarlijke stof die nog vaak voorkomt in oudere gebouwen. Dus wat als er  asbest aanwezig is in uw woning? Met dit stappenplan kan u aan de slag. 

Stap 1: Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf  

Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in uw woning is het belangrijk om een asbestdeskundige in te schakelen. Het is dan ook sterk af te raden om zelf asbest te verwijderen.

Stap 2: Een asbestattest of destructieve asbestinventaris?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Dit document is nodig wanneer u van plan bent om een gebouw van voor 2001 te verkopen of te verhuren.

Bij asbest in huis zijn er verschillende mogelijke scenario’s:

Een asbestattest

In België is een asbestattest wettelijk verplicht bij de verkoop van gebouwen van vóór 2001. Dit geldt voor zowel particuliere als professionele gebouwen. Een erkend deskundige stelt het asbestattest op. In de visuele inventaris wordt de aanwezigheid en de locatie van eventueel aanwezige asbest in het gebouw nauwkeurig in kaart gebracht. Ingedekte of verborgen materialen vallen buiten het inspectiegebied. 

Een destructieve asbestinventaris

Van plan om renovatiewerken uit te voeren? Dan is een destructieve asbestinventaris aangeraden. Bij een destructieve asbestinventaris worden de verschillende asbesthoudende toepassingen ook in kaart gebracht, maar hier is de aanpak lichtjes anders. Destructief te werk gaan, betekent dat ook ingesloten of bedekte materialen grondig worden onderzocht. De vloer openbreken of een dakpan verwijderen is dus best mogelijk tijdens de inventarisatie.

Stap 3: De analyse van de monsternames in een labo

Of u nu een asbestattest of een destructieve asbestinventaris nodig heeft: de werking blijft op enkele details na hetzelfde.

Zijn er asbestverdachte toepassingen die de deskundige niet visueel of auditief kan uitsluiten? Enkel dan worden er monsters genomen. De monsters worden na het onderzoek binnengebracht bij een erkend labo. Daar bekijken de laboranten of er al dan niet asbest in de verschillende toepassingen zit. U weet dus exact welk deel en welk materiaal asbest bevat.

Stap 4: Een volledig document voor eventuele verdere stappen

Is er asbest in uw huis gevonden? Geen zorgen: uw asbestattest of destructieve asbestinventaris omvat een duidelijke rapportage met:

  • foto’s;
  • hoeveelheden;
  • het analyseverslag van de monsternames;
  • adviezen;
  • beheersmaatregelen.
  •  

Met deze inventaris kunt u meteen aan de slag met de volgende stappen, zoals asbestverwijdering.

Stap 5: Asbestverwijdering

Asbestverwijdering is een gevaarlijke klus die alleen mag worden uitgevoerd door professionele bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van asbest. Zij hebben de juiste middelen en kennis om asbest veilig te verwijderen. A2Advies kan een aanbeveling doen wat betreft het type aannemer. Denk aan aannemers voor particulieren of industriële sites.

Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over uw gezondheid en die van anderen. 

Heeft u nog vragen? Wenst u persoonlijk advies op maat? Contacteer ons: we helpen u graag verder.

Asbestinventaris nodig?

Vraag vrijblijvend advies aan één van onze experten.