Van plan om uw woning te verkopen? Dan is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om een asbestattest voor te leggen bij het ondertekenen van de compromis.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Dit document is nodig wanneer u van plan bent om een gebouw van voor 2021 verkopen of te verhuren.

Asbest is een materiaal dat in veel oude gebouwen voorkomt en die erg schadelijk is voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om te weten of een gebouw asbest bevat voordat u het (ver)koopt of verbouwt. Een asbestattest geeft een klare kijk op de eventuele aanwezigheid van asbest. 

In het document vindt u een duidelijke en volledige rapportage met

  • foto’s;
  • hoeveelheden;
  • het analyseverslag van de monsternames;
  • adviezen;
  • beheersmaatregelen. 

Wanneer is een asbestattest verplicht in Vlaanderen?

In Vlaanderen is het verplicht om een asbestattest op te stellen voor gebouwen of delen van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Dit geldt voor zowel particuliere als commerciële gebouwen. 

Als u een gebouw of een deel van een gebouw (ver)koopt of verbouwt dat vóór deze datum is gebouwd of wenst te schenken, moet u een asbestattest kunnen voorleggen aan de bevoegde autoriteiten. Dit is nodig om te kunnen aantonen dat het gebouw veilig is. Zonder asbestattest kan u het gebouw niet verkopen of verbouwen.

Een asbestattest laten opstellen door A2Advies: 5 stappen

Op zoek naar een team van ervaren experts om een nauwkeurig asbestattest op te stellen? A2Advies helpt u van a tot z verder.

We gaan te werk in 5 stappen:

  1. U stelt ons uw project voor en doet een aanvraag voor uw asbestattest.
  2. U krijgt van ons een opdrachtformulier met enkele vragen over het inspectiegebied. Zo wordt de opdracht netjes afgebakend en voorbereid.
  3. Aan de hand van deze informatie gaat onze asbestdeskundige aan de slag en voert een inspectiebezoek uit. 
  4. Alle gegevens worden gebundeld in een rapport en ingegeven in het OVAM-platform.
  5. Vanuit dit platform kunt u een uniforme PDF genereren met alle gegevens.

Asbestinventaris nodig?

Vraag vrijblijvend advies aan één van onze experten.