Asbest in huis? Alleen met een non-destructief asbestonderzoek bent u er zeker van dat alle asbesttoepassingen zorgvuldig in kaart worden gebracht. Bekijk de 5 verschillende stappen van een asbestonderzoek:

1. Het opdrachtformulier

Als u een asbestonderzoek of asbestinventarisatie aanvraagt, moet u aangeven in het opdrachtformulier wat er precies onderzocht wordt.

Het opdrachtformulier bevat:

  • de contactgegevens van de eigenaar en opdrachtgever;
  • de eigendomsinformatie;
  • de beschrijving van het inspectiegebied.

Gaat het om een huis, appartement, gemeenschappelijke delen van een gebouw of een garage? Op basis van deze informatie gaat de gecertificeerde asbestdeskundige aan de slag.

2. Het initiële asbestonderzoek

Bij aanvang van het asbestonderzoek wordt er eerst een auditief en visueel onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt visueel of auditief uitgesloten of er (vermoedelijke) asbesthoudende materialen zich in uw gebouw bevinden.

3. Een eventuele monstername

Een monstername is alleen nodig bij asbestverdachte toepassingen die de deskundige niet visueel of auditief kan uitsluiten. Zo’n monstername gebeurt enkel bij toepassingen waarvan een asbestdeskundige rechtstreeks een monster kan nemen, dus zonder breekwerken. Er kunnen wel monsters worden genomen van de muur of het plafond. Ingesloten of bedekte materialen behoren niet tot het inspectiegebied.

Let wel: de monstername maakt geen deel uit van het destructief asbestonderzoek. Eventuele schade wordt veilig maar niet esthetisch hersteld. 

4. Laboratoriumonderzoek

Zijn er monsters genomen uit uw gebouw? Er zijn meer dan 3.500 verschillende asbesttoepassingen. Om te weten of er zich asbest in uw pand bevindt en – zo ja – welk type het is, worden de monsters nauwkeurig geanalyseerd in een erkend labo.

Zo bent u er zeker van dat dit op een veilige manier verloopt en dat alles tot in de puntjes wordt onderzocht.

5. Een transparant en duidelijk rapport

De resultaten van een asbestonderzoek worden daarna beschreven in een rapport – ook wel asbestattest genoemd – dat aangeeft

  • of er asbest aanwezig is;
  • in welke hoeveelheid;
  • in welke vorm;
  • op welke plaatsen in het gebouw.

Indien de deskundige asbest vindt, wordt er ook duidelijk omschreven welke stappen er moeten worden genomen om uw gebouw volledig asbestvrij te maken. Dit kan door een asbestanalyse of -verwijderingsplan.

Daarna worden deze gegevens ingevoerd in het OVAM-platform. Vanuit het portaal wordt een uniforme pdf gegenereerd die de klant of de opdrachtgever ontvangt.

Wenst u meer info over het asbestonderzoek? Of heeft u een andere vraag over asbest? Contacteer ons vrijblijvend: onze asbestdeskundigen helpen u graag verder.

Asbestinventaris nodig?

Vraag vrijblijvend advies aan één van onze experten.