Hoe kunt u uw medewerkers beschermen tegen de risico’s van asbest?
 

Het is algemeen bekend dat asbestvezels bij inademing een groot risico kunnen vormen voor de gezondheid. Toch komt asbest nog heel veel voor in België. Hoe kunt u er als werkgever voor zorgen dat uw medewerkers beschermd zijn tegen de risico’s van asbest? Wat is een asbestinventaris en waarom laat u er best één opstellen.

Wat is asbest?

 

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd lang gebruikt omwille van een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In België werden veel soorten asbesttoepassingen gebruikt zoals: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Asbest werd met of zonder een bindmiddel – zoals cement, karton, lijm of gips –  verwerkt tot een grote variatie aan producten.  Soms zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Hoe kan u asbest herkennen?

Asbest wordt onderverdeeld op basis van de vastheid van de vezels. Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels stevig met elkaar verbonden. Losgebonden asbestvezels zijn niet stevig met elkaar verbonden waardoor de vezels snel kunnen loskomen. Deze variant van asbest is veel gevaarlijker dan de hechtgebonden variant. Deze onderverdeling is van groot belang omdat hieraan de regelgeving voor verwijdering en verwerking gekoppeld is. 

Asbesttoepassingen hebben heel vaak een wafel- of honingraatstructuur aan een van de zijden. De kleur is doorgaans donkergrijs. Wat asbest herkennen voor een leek moeilijk maakt, is dat er honderden toepassingen en vormen bestaan. Het is daarom aangewezen om een expert in te schakelen voor een asbestinventarisatie zodat u precies weet welke toepassingen een mogelijk gevaar vormen. 

Hechtgebonden asbest:

De belangrijkste toepassingen van losgebonden asbest:

Waarom een asbestinventaris laten maken?

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Om deze risico’s in kaart te kunnen brengen moet er een asbestinventaris opgesteld worden. Een asbestinventaris is een werkdocument enerzijds voor de werkgever zelf maar anderzijds ook als informatiedocument voor externe werkgevers die werken komen uitvoeren. Met een asbestinventaris informeert u hen over de mogelijk asbestrisico’s die kunnen ontstaan bij het uitvoeren van werken en geeft hen de mogelijkheid om preventiemaatregelen te nemen.