Een asbestveilig Vlaanderen: de overheid heeft zichzelf en tal van woningeigenaren opgelegd dit doel te behalen tegen 2040. Maar wat houdt dat juist in? Bent u verplicht een asbestattest voor te leggen? Bekijk of deze verplichting voor u geldt en wat u precies moet doen.

Wat is asbest?

Dat asbest de oorzaak is van tal van (long)ziekten weten we ondertussen al jaren. Asbestvezels zijn zo fijn dat ze niet waarneembaar zijn met het blote oog, maar als u ze inademt zijn ze erg schadelijk voor uw gezondheid.

Vroeger werd het vaak gebruikt als bindmiddel voor bouwmateriaal en geprezen voor z’n brandwerende eigenschappen. Sinds 1998 is de productie van asbest verboden en tot 2001 mochten asbesthoudende producten worden gebruikt. Als u eigenaar bent van een gebouw van voor 2001 bestaat de kans dus dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een inventaris die sinds 23 november 2022 verplicht is voor bepaalde gebouwen bij de verkoop. U moet het namelijk kunnen voorleggen bij de ondertekening van het compromis.

In dit document wordt transparant omschreven of er al dan niet asbest aanwezig is in een pand. In het rapport staan:

  • foto’s;
  • hoeveelheden;
  • analyses van de monsters;
  • beheersmaatregelen;
  • opmerkingen en adviezen over de aangetroffen asbesttoepassingen.

Op basis van de asbestinventarisatie uitgevoerd door een asbestdeskundige levert de OVAM voor ieder gebouw een uniek asbestattest in pdf-vorm aan.

Hoe verloopt een asbestonderzoek?

Als u een asbestattest nodig heeft, moet u vooraf altijd even aangeven om welke zone het gaat. Wenst u een onderzoek voor het hele gebouw of alleen voor de tweede verdieping? Dit moet een asbestdeskundige weten voor hij aan de slag gaat.

Tijdens een asbestonderzoek gaat de asbestdeskundige altijd non-destructief te werk. Eventuele asbesttoepassingen worden visueel of auditief vastgesteld. Het is wel mogelijk dat er een paar monsters worden genomen voor het labo. Dat valt niet onder de noemer ‘destructief’, maar maakt deel uit van het onderzoek. Materialen die bedekt of verborgen zijn behoren niet tot het inspectiegebied.

Voor welke gebouwen is het asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is het voor gebouwen van voor 2001 wettelijk verplicht een asbestinventaris voor te leggen bij verkoop en schenking. Momenteel geldt dit enkel voor Vlaanderen.

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u vanaf 1 mei 2025 niet enkel verplicht een asbestattest voor te leggen voor uw appartement, maar ook van de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Vanaf 2032 moet er voor elk gebouw van voor 2021 een asbestinventaris opgesteld worden, of u het nu verkoopt of niet. Zo wil de Vlaamse overheid inzetten op een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Een asbestinventaris is ook sinds 2006 verplicht voor:

  • elke werkgever bij normaal gebruik;
  • elke werkgever én houder van een stedenbouwkundige vergunning bij geplande werken.

Hebt u een asbestattest nodig?

Op zoek naar een ervaren en betrouwbare partner voor uw asbestattest die u snel verder helpt? Contacteer A2Advies voor meer informatie of een offerte op maat.

Asbestinventaris nodig?

Vraag vrijblijvend advies aan één van onze experten.