Vanaf 23 november 2022 bent u verplicht een asbestattest te voorzien bij de verkoop of schenking van een gebouw van voor 2001. Het asbestattest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. De overheid wil zo tegen 2040 Vlaanderen volledig asbestveilig krijgen. Maar waar zit asbest nu precies in?

Wat is asbest en hoe kan je het herkennen? Asbest is een natuurlijk voorkomend mineraal dat vaak gebruikt werd in bouwmaterialen zoals:

 • gipsplaten;
 • cement;
 • afvoerbuizen;
 • vensterbanken;
 • dakbedekking;
 • isolatie;
 • vloerbedekking.

Asbest herkennen is geen sinecure. Asbestvezels zijn zo fijn dat je ze niet zomaar met het blote oog kunt zien. Meestal heeft het een witte, blauwe of bruine kleur. Doordat het vaak verwerkt wordt als bindingsmiddel in andere materialen, kan het echter alle kleuren hebben.
 
Asbest vormt aanzienlijke gezondheidsrisico’s wanneer het wordt ingeademd. Rond de jaren 70 en 80 werd stilaan duidelijk wat de gevolgen zijn van asbest op onze gezondheid.

Pas eind jaren 80 nam het gebruik van asbest af en vanaf 1998 werd de productie in België verboden, om in 2001 over te gaan tot een volledig gebruiksverbod.

Waar zit asbest in?

Asbest zit in meer dan 3.500 verschillende toepassingen. Vroeger werd asbest veel gebruikt in verschillende sectoren, zoals in:

 • de bouw;
 • de scheepsbouw;
 • de automobielindustrie;
 • de elektrotechnische industrie;
 • de textielindustrie;
 • de chemische industrie.
 
 Asbest was vroeger erg populair: dit resistente materiaal bood uitstekende isolerende waarden en was bovendien enorm brandwerend. Vandaag zijn er gelukkig alternatieven op de markt die veiliger zijn voor uw gezondheid en het milieu.

Een asbestattest in 5 stappen bij A2Advies

Wanneer u een asbestattest nodig heeft, doorlopen we 5 eenvoudige stappen:

 1. U vult een opdrachtformulier in, zodat onze asbestdeskundige weet wie de opdrachtgever / eigenaar is, om wat voor pand het gaat en wat het inspectiegebied is.
 2. Binnen de week bezoekt de asbestdeskundige het pand voor een asbestinventaris en voert een visueel en auditief onderzoek uit.
 3. Zijn er asbestverdachte toepassingen die de deskundige niet visueel of auditief kan uitsluiten? Dan volgt er een monstername van toepassingen waarvan de asbestdeskundige rechtstreeks een staal kan nemen.
  Opgelet: Ingekapselde of bedekte materialen behoren niet tot het inspectiegebied.
 4. De monsters worden binnengebracht bij een officieel erkend laboratorium en worden daar geanalyseerd. Daar wordt onderzocht of het al dan niet om asbest gaat en indien het asbest is, welk type het is.
 5. Alle resultaten van de asbestinventaris verschijnen in een pdf aangeleverd door de OVAM of Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Dat document is het zogenaamde asbestattest.
 
Een asbestdeskundige inschakelen? Met een uitgebreid netwerk van gecertificeerde deskundigen over heel Vlaanderen bent u bij ons snel verder geholpen. Contacteer A2Advies voor een vrijblijvende offerte of meer informatie.

Asbestinventaris nodig?

Vraag vrijblijvend advies aan één van onze experten.