Wat is een sloopopvolgingsplan en wanneer is het verplicht?

Sinds 5 juni 2018 is het verplicht om een sloopopvolgingsplan door een expert op te laten maken wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft voor sloop-en afbraakwerken. Het sloopopvolgingsplan moet toegevoegd worden bij het aanvraagdossier en bij de aanbestedingsdocumenten of de prijsaanvraag. Het opstellen. Het plan moet bovendien opgesteld worden door een onafhankelijke partij en kan dus niet worden opgesteld door het sloopbedrijf dat de sloopwerken voor u zal uitvoeren.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan is een gedetailleerd rapport waarin alle materialen en hoeveelheden die vrijkomen tijdens de sloopwerken, waar deze zich exact bevinden en hoe ze na de sloop moeten verwerkt worden, staan beschreven. Hiermee hoopt men de afbraakwerken efficiënt, ecologisch en met maximale verwijdering van gevaarlijke stoffen te laten verlopen.

In het sloopopvolgingsplan moet volgende informatie over alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens sloopwerken bevatten:

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

U moet een sloopopvolingsplan laten opmaken voor alle renovatiewerken, sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, mits één van onderstaande van toepassing is: 

Een particuliere eengezinswoning valt dus in hoofdzaak niet onder deze verplichting gezien het bouwvolume meestal onder de 5.000 m³ bedraagt.

Wat gebeurt er na het opstellen van een sloopopvolgingsplan?

Nadat een sloopopvolingsplan is opgesteld kan de opdrachtgever ervoor kiezen om het sloopbeheer door Tracimat te laten uitvoeren. Tracimat vzw is een erkende sloopbeheerorganisatie die de kwaliteit en opvolging van het sloopbeheer controleert. Wanneer het sloopopvolgingsplan correct is, levert Tracimat een sloopattest af dat bewijst dat de sloopwerken conform de regels uitgevoerd werden.

Waarom is het sloopattest belangrijk?

Het sloopattest controleert de inzameling van het sloopmateriaal en zorgt ervoor dat de verwerking en herkomst van de afvalstoffen traceerbaar zijn. Op deze manier probeert de overheid restverontreiningen, die nog heel veel aanwezig zijn in bouwafval, tot een minimum te beperken. Doordat er selectief wordt gesloopt en de afvalstoffen per soort vanaf de bron worden verzameld, kunnen de breekinstallaties ook een minder verontreiningd puingranulaat produceren. Op deze manier hoopt de overheid alle storende en gevaarlijke stoffen maximaal te kunnen verwijderen en hergebruik te stimuleren door een mooier eindproduct af te leveren.